KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji denilince aklımıza girişimsel (invaziv) ve girişimsel olmayan (non-invaziv) kalp ve damar hastalıkları ve bunların tanı ve tedavileri gelmektedir.

Şirketimizin kardiyoloji alanındaki ürün grupları aşağıdadır: